अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद प्रथम सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्ष परशुराम तामाङज्यूको मन्तव्य

https://www.tamangcouncil.org/wp-content/uploads/2023/01/parshuram-tamang-leftreviewonline.jpg