तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद सम्मेलनको काठमाडौं घोषणापत्र २०१३

https://www.tamangcouncil.org/wp-content/uploads/2023/01/cropped-itc-logo-512x450.jpg