चौथो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलनको सन्दर्भमा संस्थापक अध्यक्ष श्री परशुराम तामाङज्यूद्वारा प्रस्तुत “तामाङ विश्व र भावी कार्यक्रम” सम्बन्धी कार्यपत्र

https://www.tamangcouncil.org/wp-content/uploads/2023/01/parshuram-tamang-leftreviewonline.jpg